Onze vereniging

Bij het maken van een productie komt veel kijken. Zang, dans en acteerwerk moet uitvoerig geoefend worden. En dat doen we met veel plezier! Onze gezellige vereniging, van ruim veertig leden tussen de 15 en 70 jaar, repeteert op woensdagavond onder leiding van onze dirigente, regisseur of choreografe. Een enkele keer is er een aparte repetitie op donderdagavond, meestal voor solisten. In de laatste weken voor de première vinden er zo nu en dan op zaterdag repetities plaats met de band.

We repeteren in Domusica (Radewijnsstraat 10 te Zwolle). De uitvoering vindt plaats in samenwerking met de Zwolse Theaters.

Binnen het ZMT zijn er veel vrijwilligers, zoals de kleding- en attributencommissies, die zich inzetten om de productie zo geslaagd mogelijk te maken. Ook draaien we allemaal af en toe bardienst.

In december 2018 traden we op bij de Amateur Musical Awards in Rotterdam. Onze productie Chess sleepte maar liefst drie nominaties binnen! We eindigden bij de beste vier ensembles van Nederland, van de 80 inzendingen. Wat zijn we daar trots op!

AMA

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van het Zwols Muziektheater en ziet toe op de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Danny Hogeboom - Voorzitter
  • Marga Franken - Secretaris
  • Jan Kluinhaar - Penningmeester
  • Henrike Jans - Lid
  • Wanda Raayman - Lid
  • Edwin Wijnen - Lid

Het artistiek team en vrijwilligers

Het artistiek team van het Zwols Muziektheater bestaat uit een dirigent, een regisseur en een choreograaf. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het eindresultaat van de productie.

Dirigent: Mip van der Heide, pianist, koordirigent en componist begon op zesjarige leeftijd met pianospelen. Aan het ArtEZ Conservatorium te Zwolle behaalde ze in 1992 haar diploma voor Docerend Musicus 'Hoofdvak Piano'. In 1998 heeft zij de applicatieopleiding 'Koordirectie voor vakmusici' van het SNK te Nijmegen met succes afgesloten. Mip is sinds mei 2014 dirigent van het Zwols Muziektheater. Daarnaast heeft zij de muzikale leiding over de koren Swingshift en De Koor, geeft zij pianoles en arrangeert en componeert zij muziek voor andere koren. Meer informatie over Mip: mipvanderheide.weebly.com

Regisseur: Joran Schuijn studeerde in 2015 af aan de opleiding Docent Theater te Leeuwarden. Tijdens en naast zijn studie heeft hij (zang)les en (spel)coaching gehad van verschillende professionele musicalacteurs/-actrices en regisseurs. Naast zijn werk als regisseur is Joran cultuurcoach en theaterdocent op een middelbare school en (trainings)acteur bij verschillende landelijke projecten. Sinds juni 2019 is Joran verbonden als regisseur bij het Zwols Muziektheater, met als eerste productie ‘The Wiz’.

Choreograaf: Sabrina Tiebosch, choreografe, docent. Na de dansacademie van Lucia Marthas heeft Sabrina 15 jaar professioneel in Musicals gestaan; van Saterday night fever tot Musical award gala's. Sabrina heeft geacteerd, gepresenteerd en gezongen achter diverse artiesten. Daarnaast werkt ze als docent bij dansscholen, verenigingen en op scholen. Naast dit alles is Sabrina ondernemer en is ze moeder van twee kinderen.

Orkest

Commissies: Binnen een vereniging is er veel hulp nodig, vandaar dat enkele enthousiaste leden zich aanmelden om te helpen in een commissie. Dit kan bijvoorbeeld de PR-commissie zijn, die zich onder andere bezighoudt met berichtgeving op social media en de website, maar ook de kleding-, grime- en rekwisietencommissies. Zij zetten zich in om de voorstelling zo goed mogelijk eruit te laten zien. Daarnaast zijn we ook erg blij met enkele mannen die ons helpen bij het bouwen van het decor.

Samen maken we de vereniging!

Grime

Geschiedenis

Onze vereniging kent een lange geschiedenis. In 1934 werd de Neutrale Zang- en Operettevereniging (NZOV) opgericht. Vanaf 1945 worden er avondvullende producties verzorgd in de vorm van operettes. Sinds 2009 heten we Zwols Muziektheater en brengen we jaarlijks een semiprofessionele musicalproductie op de planken.

Het ensemble vormt daarbij de basis, een deel van de rollen wordt ingevuld door de eigen leden en voor de hoofdrollen houden we elk jaar audities waarvoor iedereen zich kan aanmelden.

Klik hier voor het overzicht van producties die we verzorgd hebben.

Foto oud