Privacyverklaring

2018 Model Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht (www.verenigingenrecht.nl)

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van het Zwols Muziektheater, gevestigd te Zwolle en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40059626. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

- inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;

- lid wordt;

- via het contactformulier contact met ons opneemt

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

- Naam, adres, emailadres, telefoonnummer, leeftijd, bankrekeningnummer indien u lid wordt van de vereniging,

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
- het lidmaatschap te effectueren;
- contact met u op te nemen of te onderhouden; - de dienstverlening te verbeteren;
- contributie te incasseren.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met Marga Franken via info@zwolsmuziektheater.nl voor: - meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
- vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
- inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
- correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
- bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door het Zwols Muziektheater.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

2018 Model Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht (www.verenigingenrecht.nl)

4. DERDEN
4.1 Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden:

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie en tijdens uitvoeringen publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar tegen aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen

Scroll naar boven